Pozastavení činnosti do 25. října 2020

Ahoj, bohužel nám usnesení Vlády ČR (č. 995 a 996) z odpoledne 8. října zakazují naši činnost, nejméně do 25. října.  A tak jsme nuceni zrušit veškeré schůzky, výpravy i akce které byly naplánovány na následující 2 týdny. (Tedy i plánovaná stezka odvahy která se měla uskutečnit v sobotu 17. 10.) Ale aby jste se Přečíst si víc oPozastavení činnosti do 25. října 2020[…]

PODZIMNÍ VÝZVA

Aby jste se v nsledujících třech týdnech nenudili, když máme pozastavenou běžnou činnost, máme pro Vás nachystanou podzimní výzvu. Ta se bude skládat ze třech částí, vždy po pěti úkolech. Úkoly budou zveřejněny vždy v pátek do 16:30 (tedy do začátku schůzek v běžném režimu.) Při plnění úkolů se prosím foťte a natáčejte. Fotky a Přečíst si víc oPODZIMNÍ VÝZVA[…]

Hejtman ocenil našeho skauta ¬

V minulém roce byli ve Zlínském kraji Registrem dárců kostní dřeně osloveni a souhlasili s odběrem kostní dřeně 4 muži. Dostali tak příležitost zachránit 4 lidské životy. Nejmladším z nich byl i člen našeho střediska, skaut, Vít Fox Fojtík. Hejtman Zlínského kraje se rozhodl těmto lidem udělit svou Záslužnou medaili II. Stupně. Skauting dlouhodobě vede lidi také k odpovědnosti Přečíst si víc oHejtman ocenil našeho skauta ¬[…]