Hejtman ocenil našeho skauta ¬

V minulém roce byli ve Zlínském kraji Registrem dárců kostní dřeně osloveni a souhlasili s odběrem kostní dřeně 4 muži. Dostali tak příležitost zachránit 4 lidské životy. Nejmladším z nich byl i člen našeho střediska, skaut, Vít Fox Fojtík. Hejtman Zlínského kraje se rozhodl těmto lidem udělit svou Záslužnou medaili II. Stupně. Skauting dlouhodobě vede lidi také k odpovědnosti Přečíst si víc oHejtman ocenil našeho skauta ¬[…]