5.9.2018

O nás

V současné době je ve skautském středisku registrováno asi 50 členů včetně vedoucích. Oddílová pravidelná činnost je doplňována oddílovými výpravami, sportovními aktivitami, vícedenními akcemi a letními tábory. Stalo se již tradicí, že je v létě pořádán tábor stálý pro celé středisko.  Tradici putovních táborů jsme započali v roce 2005 ve Vysokých Tatrách a pokračovali na Podkarpatské Rusi či Rumunsku. Nedílnou součástí střediskových aktivit je spolupráce s městem Slavičín nebo divadlem SemTamFór. 

Středisko s právní subjektivitou řídí desetičlenná rada volených a jmenovaných vedoucích v čele s vůdcem střediska a jeho zástupcem. Rada se schází ve dvouměsíčních intervalech a řeší všechny záležitosti související s chodem střediska a jeho oddílů a určuje směr chodu střediska. Je volena jednou za tři roky střediskovým sněmem, který je vrcholným orgánem střediska. 

 

 

Střediskové akce