Úvod:


Roveři a rangers jsou věková skupina kluků a holek, kteří již prošli věkovými kategoriemi vlčat/světlušek a skautů/skautek, a chtějí se pouštět do větších dobrodružství.

Zpravidla se jedná o kluky a holky od 15 let, kteří svou aktivitou a přístupem prokázali, že si dokáží sami „řídit svůj člun“. Je jim umožněno aktivně se podílet na směřování střediska a tak mohou navštěvovat jednání Střediskové rady.

Roveři jsou také střediskem vysíláni do vzdělávacích kurzů Junáka a jsou aktivními prvky družin na pozicích rádců až vedoucích oddílů.


Roverská klubovna:

Nachází se v areálu Army Parku Slavičín. Schůzky se nekonají v určitých časových intervalech, a tak je přístup jen po domluvě.

 

 

Členové:


Z našich akcí: