8.9.2018

Sovy

Za znovuobnovení dívčího skautingu ve Slavičíně se přimlouvaly maminky vlčat a skautů, které měly doma dcerku, už od roku 2014. Po dvou letech mocné argumentace se jim konečně podařilo přemluvit Kristýnu Žaludovou a Irenu Pavlůskovou, aby znovu dívčí skauting ve Slavičíně probudily.

Tyto dvě vědoucí  v roce 2016 začaly se skupinkou odvážných dívek uvádět skautskou výchovu do praxe. Podařilo se jim navázat na činnost dívčího oddílu Sedmikrásek, který skončil v roce 2007.  Jejich společné úsilí, zdá se, přineslo ovoce a v průběhu roku a i následujícího skautského roku se přidávaly další dívky.

Družiny formálně spadaly pod 2. oddíl rysů, protože nebyl dosažen dostatečný počet členů k založení samostatného oddílu. Holek ale rychle přibývalo a tak byl v únoru roku 2019 oficiálně obnoven 3. dívčí oddíl.

V současné době jsme se kvůli počtu musely rozdělit na dvě družiny: