5.9.2018

Lišky

Naši nadšení skautští „nováčci“ (světlušky) ve věku 6-11 let, kteří začaly chodit letos nebo už chodí jeden celý rok. Praktikování skautské činnosti probíhá především formou her, zaměřujeme se na budování vztahů ve skupině a pomalé seznamování s principy skautu.

Činnost během roku zahrnuje pravidelné páteční schůzky, výpravy, výlety, závody, tábor, účast na dobročinných, pietních a významných společenských akcích.
Schůzky lišek probíhají každý pátek v době od 16.30 h do 18.30 h v Orlovně .

Vedoucí: Irena Pavlůsková 
tel.: 731 637 589 
e-mail: irenapavluskova@gmail.com