5.9.2018

Lišky

 Naši nadšení skautští „nováčci“ (světlušky) ve věku 6-11 let, kteří začaly chodit letos nebo už chodí jeden celý rok. Praktikování skautské činnosti probíhá především formou her, zaměřujeme se na budování vztahů ve skupině a pomalé seznamování s principy skautu.

Činnost během roku zahrnuje pravidelné páteční schůzky, výpravy, výlety, závody, tábor, účast na dobročinných, pietních a významných společenských akcích.

Schůzky Lišek probíhají každý pátek v době od 16.00 h do 18.00 h ve skautské klubovně na Sokolovně .

Vedoucí: Irena Pavlůsková
tel.: 731 637 589
e-mail: irenapavluskova@gmail.com